Privacy Statement – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 24/5/2018)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kerne kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kerne en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kerne verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Kerne kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsgegevens (inclusief factureringsgegevens)
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Kerne gegevens nodig heeft
Kerne verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kerne uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Kerne gegevens bewaart
Kerne bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Kerne hanteert wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen
Kerne verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Kerne heeft met enkele partijen een verwerkersovereenkomst:

  • Kerne gebruikt Moneybird om klantgegevens te registeren waarmee gemaakte afspraken kunnen worden omgezet in offertes, overeenkomsten en facturen.
  • Kerne gebruikt Mailchimp om gepersonaliseerde e-mails te kunnen versturen. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.
  • Kerne gebruikt Google Analytics om algemene inzichten te verkrijgen uit websitebezoek. Google is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kerne.nl. Kerne zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics
Kerne maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Kerne bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Kerne bovengenoemde niet naleeft.

Beveiliging
Kerne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kerne maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@kerne.nl.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Indien Kerne mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gegevens Privacy Officer
Kerne heeft als functionaris gegevensbescherming Kim de Keijzer aangewezen. Zij is te bereiken via 0648563050 of kim@kerne.nl.